Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Skärbrännarens funktionssätt

Fyll tanken med bensin (lämna ca 5 cm) och pumpa upp ett matningstryck (ca 20 psi) med handpumpen. Bensinen trycks i flytande form ända ut i munstycket.

MunstyckeNär brännaren är tänd börjar en process i munstycket som omvandlar bensinen från vätskeform till gasform. Det går till så att bensinen rinner ned i munstycket på utsidan av den gråaktiga metallskölden på bilden. När bensinen når framkanten av munstycket förgasas den och ökar 150 gånger i volym och går tillbaka upp i munstycket och ut genom centrumöppningen. Denna volymökning kyler munstycket och gör att munstycket är svalt under tiden man skär.

Det unika med bensin kontra acetylen/gasol som bränsle (förutom kostnaden) är att bensinmolekylerna är mycket tyngre än motsvarande molekyler av acetylen eller gasol. Detta medför att bensinmolekylerna följer med skärsyret mycket längre sträcka och därigenom håller upp temperaturen på järnet när man skär, vilket gör det möjligt att överbrygga luftspalter när man skär.

Ytterligare en fördel är att man vid skärning av tjockare plåt får en väsentligt förkortad uppstartningsfas. Så fort man har fått en liten smältpunkt trycker man på skärsyrespaken och bensinmolekylerna följer med skärsyret ned och värmer upp järnet i ett och samma moment som man börjar skära. Detta innebär att vid skärning av exempelvis 300 mm tjock plåt är man igång och skär hela djupet efter cirka 5 sekunder.

Vid många startögonblick på en dag är det mycket tid att tjäna in.

Munstycke 81 och 83

Petrogen har utvecklat en serie nya skärmunstycken för skrotskärning och besvärligt material som kräver extra värme vid skärningen. Dessa skärmunstycken har bensintillförsel som motsvarar skärmunstycke nr 8 (det största munstycket avsett för 300-350 mm materialtjocklek) samt skärmunstycke nr 1 (7-25 mm materialtjocklek) respektive nr 3 (50-100 mm materialtjocklek) när det gäller skärsyret. Detta betyder att munstyckena genererar lika mycket värme som det största munstycket men syrgasförbrukningen och skärdjupet är som munstycke nr 1 resp. 3.
Dessa två munstycken är lämpliga vid skärning i smutsigt och rostigt material där man har problem med de vanliga munstyckena.

    No 1, 8, 81    
    1   8   81    
                 
    Skillnaden mellan munstycke 1 och 81. Observera att centrumhålet för skärsyret har samma storlek. Slitsarna för den förgasade bensinen i ytterkanten är betydligt större och fler på munstycke 81.    
                 

HH (High Heat)

Dessa munstycken har kraftiga slitsar i ytterhöljet och är konstruerade att avge ännu mer värme runt materialet när man skär. De är konstruerade för skärning i material som kräver extra mycket värme/förvärmning för att kunna skäras, exempelvis material belagt med tjock färg, rost med mera.

High Heat-munstycke   High Heat-munstycke   High Heat-munstycke
    High Heat-munstycken