Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Hur skärbrännaren fungerar

Standardskärbrännaren är den 20 tum, långa 90 graders-modellen. Det finns också skärbrännare som har 75 och 180 grader. Skärhandtagens finns i följande längder: 7,15. 20, 27, 36, 48, 60 ,72, 84 tum. De säljs fullt utrustade. Huvudet är hårdlödd till skärbrännaren, de är inte utbytbara. 27 tums skärbrännaren rekomenderas för långvarigt hett arbete, den låter utföraren hålla sig på avstånd från det heta jobbet. 180 graders skärbrännaren är ibland att föredra vid automatiska arbeten och adapter finns att få.

Petrogen skärhandtag

  Petrogen koppling

Kopplingar
Dessa är gängade mässingsrör som kopplar slangarna till skärbrännaren. Syrekopplingen har en högerhandsgängning. Bensinkopplingen har en vänsterhandsgängning.

  Petrogen - reglerspak för högtrycksventil

Reglerspak för högtrycksventil
Spaken aktiverar högtryckssyreventilen. När föruppvärmningslågan har börjat smälta stålet, ger en tryckning på skärningsspaken skärsyret möjlighet att börja skära stålet.

  Petrogen högtryckssyreventil

Högtryckssyreventil
Fungerar genom skärningsspaken. Är konstruerad att öppna för fullt omedelbart för snabb start.

Skärbrännarens bensinventil
Denna ventil har ett långt skaft, lika långt som skärbrännaren i sig själv. Den kontrollerar bensinflödet. I brännaren slutar ventilmunstycket i en mycket skarp spets.
Denna spets är fast vid det långa skaftet med hjälp av vänsterhandsgängor och en lödning. Skruvgängorna som aktiverar ventilen är inlemmad i visarventilen och motsvaras av gängor i det utbytbara ventilsätet i brännarhuvudet.

Bensinventil   Bensinventil   Bensinventil

Tätningar till munstyckets bensinventil
Brännare har maskinbearbetade teflonpackningar som inte kräver något underhåll.

  Petrogen blandare

Blandare
Blandaren är en löstagbar, konisk mässingsdel som passar i en konisk sektion i skärbrännarens huvud. I blandaren fördelas bensinen jämnt runtom och vidare ut i munstycket. Runt ­blandaren finns det fyra skåror. Räknat från den breda ändan till den smala är användningsområdena ­följande:

  Petrogen blandare   Petrogen blandare

1. O-ring.
2. Veke som tar emot bensinen och för den jämnt runt i blandaren för att det skall bildas en jämn låga.
3. Tar emot det föruppvärningssyret.
4. O-ring.

  Låsmutter

Låsmutter för munstycket
Efter det att skärmunstycket är på plats låses munstycket fast med muttern, som skall ­skruvas fast ordentligt.
 

  Petrogen munstycken

Munstycken
Munstycket är en sammansättning av två delar, med en inre mässings­kärna och den yttre av koppar. Den flytande bensinen förgasas och riktas mot botten av kärnan. När bensinen ändras från flytande till ånga, ökar dess volym 20 gånger.
Denna snabba expansion förser föruppvärmningslågan med en stor del av dess kraft. Pga att bensinen förångas inne i munstycket och tack vare att förångning är en kylningsprocess (liknar kylskåpets funktion) är Petrogens munstycken kalla när dom används.
Detta medför att munstyckena kan användas längre tider i heta arbeten och det är en av faktorerna som ger Petrogens munstycken ett långt liv.

  Petrogen värmemunstycke   Petrogen värmemunstycke

Värmemunstycken
Uppvärmningsmunstycket är i stort sett lika som skärmunstycket. Den största skillnaden är att högtryckssyregången är förseglad i botten av munstycket.

  Petrogen bensintank

Bensintanken
Tanken är byggd enligt standard för brandtåliga tryckkärl. Fyll tanken till ungefär 5 cm från toppen. Om tanken är helt full, finns det ingen plats för den luft som behövs för att få ett tryck i tanken.

 

  Petrogen tryckmätare   Petrogen tryckmätare

Tryckmätare
Tryckmätaren passar till en adapter som sätts i tanken. Adaptern består av en säkerhetsventil som hjälper till att göra Petrogensystemet olyckssäkert genom att inte släppa ut någon bensin även om mätaren går av/sönder.

  Petrogen tanklock   Petrogen tanklock

Tanklock
Förutom att stänga tanken med en gummipackning består tanklocket av två unika säkerhetsdetaljer. En synlig skåra i slutet av gängorna släpper ut trycket i tanken innan locket är helt uppskruvat. Detta medför skydd för de två sista varven.

  Petrogen tanklock   Petrogen tanklock

TAG ALLTID AV LOCKET FÖRSIKTIGT.
Insidan i lockenheten är faktiskt en trycksäkerhetsventil. Den är avfjädrad och gängad på fabriken så att den släpper vid ett tryck på 35 psi. Lockskyddet och packningen är separat underhållna delar, men en ny säkerhetsventil kommer som en komplett tanklocksenhet.

  Petrogen pump
Petrogen pump

Pump
Petrogen bensinsystem är lätt att ändra tryck på, genom att använda handpumpen. ­Eftersom ­systemet fungerar med lågt tryck, mellan 10 psi och 20 psi, räcker det med en lätt pumpning. ­Pumpa upp trycket till 20 psi, pumpa igen när trycket fallit till 10 psi. Att pumpa upp trycket från 0 till 20 psi tar bara en minut eller två. När låsmuttern skruvas loss kan pumpaxeln flyttas. I botten på axeln finns en läder-”hatt” som komprimerar luften när axeln pumpas ner för hand. På botten av cylindern finns en flat fjäderbelastad tätning (under den långa sexkantiga muttern).

Tätningen är en envägsventil, som låter luften bara passera från pumpen till tanken. Den stoppar luft och bensin från att samlas i cylindern. Trots detta kan, smutsigt bränsle eller smuts som ­kommer från pump-axeln, störa tätningen och den behöver bytas. En läckande tätning uppfattas genom att pumparmen höjs efter att tanken har trycksatts eller om det läcker bensin igenom ­pumpaxeln.
 

Petrogen pump   Petrogen pump   Petrogen pump

 

Bensintankens säkerhetsventil
Petrogen säkerhetsventilBensinslangen sätts fast med vänsterhands-gängning. Bensinventilen öppnas försiktigt. Om ventilen öppnas snabbt hörs det en metallisk klick som betyder att säkerhetsventilen har ­aktiverats och stängt av bensinflödet helt och hållet. Om detta händer, stäng av bensinventilen, knacka försiktigt på sidan av ventilen (detta återställer kontrollen) och försök igen. Ventilens plats säkrar säkerhetsventilens funktion även om övre delen av säkerhetsventilen går sönder. Säkerhetsventilens funktion är att stänga av bensinflödet vid brott på slangen.
Denna säkerhetsanordning är unik.
Petrogen säkerhetsventilMEN FÖR ATT DEN SKALL FUNGERA MÅSTE ­VENTILEN ÖPPNAS HELT.
Om du misstänker att säkerhetsventilen inte fungerar, använd inte tanken förrän du bytt till nytt. I ändan av ventilen, inne i tanken finns ett filter som ­skyddar mot smuts i bensinen.

Packning till bensintankens säkerhetsventil
Tanken har bensinsäkerhetsventiler med maskinbearbetad teflonpackning som ej behöver underhållas.

Bränsle
Petrogen-systemet fungerar säkert och effektiv med alla oktantal av bensin. Den fungerar inte med fotogen, diesel eller gasol. Var noga med att bensinen ej är förorenad med vatten, smuts eller olja. Bensin med bly går bra att använda i Petrogen skärbrännaren. Den högt oxiderande bensinlågan oxiderar blyet som avges i fast form och inte som gas.

Bensinslang
Petrogen använder 1/4 tum dubbelspunnen slang gjord speciellt för att ingå i bensinförsörjningen. Vår standardlängd är 6 m. Men det finns även 15 och 30 m slanglängd att beställa. Acetylenslang fungerar ej i Petrogen skärbrännaren, insidan på slangen försämras och kan lossna och skada skärbrännaren.
Petrogen bensinslang

Syreslang
Den är gjord för svetsservice och tål avskrapning, eld och olja. Vår standard slang är enkelflätad, 5/6” diameter. Vår standard längd är 7.5 m, men finns även i 15 och 30 m längd.
Petrogen syreslang