Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

MFA (Multi Fuel Adaptor) tillsats.

MFA-tillsatsen skruvas fast mellan skärhandtaget och skärmunstycket. De munstycken som ska användas tillsammans med MFA är Petrogens High Heat munstycken.

Uppstart av MFA sker med bränsleblandning genom att vrida ett halvt varv på syrgaskranen och ett fullt varv på bränslekranen. Det kraftigare bränslet behöver en rikligare blandning vid uppstarten (som att använda choke på en bil). Innan man gör några ytterligare justeringar håller man munstycket i 45 graders vinkel mot stålet. Det tar ungefär 30-60 sekunder för MFA att värmas upp vid första starten för dagen. Det syns tydligt när MFA har blivit varm då lågan ändras från en stor orange låga till en mer normal blå låga. När MFA har blivit varm justeras lågan men man behåller den rikliga bränsleblandningen. När MFA har nått full temperatur (detta kan ta flera minuter beroende på bränsletyp och utetemperatur) kan man öka bränsleblandningen ytterligare och ändå ha en relativt stabil låga. Detta betyder högre energiinnehåll. För enkel tändning är det lämpligt att använda gaständare, typ braständare. Vid antändningsproblem är problemet nästan alltid för mager bränsleblandning.

  MFA Multi Fuel Adaptor)
MFA Multi Fuel Adaptor)
MFA Multi Fuel Adaptor)
MFA (Multi Fuel Adaptor)   MFA (Multi Fuel Adaptor) kit   MFA (Multi Fuel Adaptor)
MFA (Multi Fuel Adaptor)   MFA (Multi Fuel Adaptor)
MFA (Multi Fuel Adaptor)   Kapad med MFA (Multi Fuel Adaptor)